Przetarg na węgiel 2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Al. Piastów 2, ogłasza przetarg ofertowy na dostawę węgla w ilości 3.000 ton na sezon grzewczy 2022/2023, o parametrach:

 – sortyment węgla          – MIAŁ ENERGETYCZNY  I I A, typ 31 lub 32.1

 – wartość opałowa         – 24.000 kJ/kg. – 24.999 kJ/kg.

 – zawartość popiołu       – do 12%

 – zawartość siarki          – do 0,6%

 wraz z transportem i rozładunkiem loco plac składowy Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Aleja Piastów 2.

 1. Szczegółowe zasady przystąpienia i udziału reguluje Regulamin Postępowania Przetargowego.
 2. Termin realizacji dostaw węgla od 15.08.2022 r. do 20.02.2023 r.
 3. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie. Koperta winna spełniać wymogi określone w R.P.P.
 4. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Al. Piastów 2,

78-520 Złocieniec w dziale technicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2022r. godz. 11:00.

 1. Ustala się wadium w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy zł.)
 2. Termin wniesienia wadium do dnia 3 czerwca 2022r do godz. 10:00 (szczegóły o sposobie wniesienia wadium w R.P.P.)
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2022. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Złocieńcu ul. Aleja Piastów 2.
 4. Do udzielania informacji i wyjaśnień w sprawie przetargu uprawnieni są:
  – Andrzej Paliński  – Prezes Zarządu
  – Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni.
  Tel (  94 ) 36 72 272  w godz. 8ºº do 12ºº
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie ( również po jego zakończeniu ) bez podania przyczyn.

 

Ogloszenie o przetargu wegiel 2022
Specyfikacja wegiel 2022
Umowa 2022


Autor: Marcin Dobroń 2022-05-20 07:00:15
Publikacja: Marcin Dobroń 2022-05-20 10:06:05
Modyfikacja: Marcin Dobroń 2022-05-20 10:06:05

Ogłoszenie o przetargu – Zapytanie o cenę

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. w  Złocieńcu Al. Piastów  2, 78-520 Złocieniec zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie:

 • Wymiana izolacji termicznej sieci niskoparametrowej 2 x 150… do 50mm o długości około 2x 220m oraz 39 kolan segmentowych o kącie 90 stopni wraz z armaturą odwadniającą i odpowietrzającą. Zakres robót obejmuje:
  • Demontaż istniejącej izolacji;
  • Czyszczenie z rdzy i malowanie powierzchni rurociągów;
  • Wymiana zaworów odpowietrzających i odwadniających z gwintowanych na spawane do 2,5 MPa;
  • Montaż izolacji termicznej do instalacji wysokoparametrowej (twarda pianka PUR) o grubości:
   • dn 50 – 45mm;
   • dn 80 – 50mm;
   • dn 100 – 55mm;
   • dn 150 – 65mm;

Termin realizacji: 01.06. 2022r do 31.08. 2022r.
Termin składania ofert: 20.05.2022r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 20.05.2022r.  godz. 1015
Wadium: 5.000,00. zł. wpłacone do dnia. 20.05.2022r. godz. 900.

Osoby do kontaktu:

 • Andrzej Paliński – Prezes Zarządu
 • Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni

Tel. 94 36 72 272 w godz. 8:00 do 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie o cenę


Autor: Marcin Dobroń 2022-05-06 13:27:57
Publikacja: Marcin Dobroń 2022-05-06 13:27:57

Ogłoszenie przetargu – Budowa sieci ciepłowniczej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. w  Złocieńcu Al. Piastów  2, 78-520 Złocieniec ogłasza przetarg na realizację zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 5.382.000 euro na roboty budowlane :

 1. Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x 139,7 / 225, o długości 244,3 mb.

Termin realizacji: 01.06. 2022r do 31.08. 2022r.
Termin składania ofert: 11.03.2022r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 11.03. 2022r.  godz. 1015
Wadium: 50.000,00. zł. wpłacone do dnia. 11.03.2022r. godz. 1000.

Osoby do kontaktu:

 • Andrzej Paliński – Prezes Zarządu
 • Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni

Tel. 94 36 72 272 w godz. 8:00 do 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie i specyfikacja przetargu
Opis sieci Piłsudskiego – 11 Listopada – Kręta
Trasa sieci Piłsudskiego – 11 Listopada – Kręta
Profil Piłsudskiego – 11 Listopada – Kręta
Kosztorys ślepy Piłsudskiego – 11 Listopada – Kręta
Projekt umowy

 


Autor: Marcin Dobroń 2022-02-18 07:22:52
Publikacja: Marcin Dobroń 2022-02-18 08:34:20
Modyfikacja: Marcin Dobroń 2022-02-18 08:34:20
Skip to content