Ogłoszenie o przetargu – Budowa przyłączy cieplnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. w  Złocieńcu Al. Piastów  2, 78-520 Złocieniec ogłasza przetarg na realizację zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 5.538.000 euro na roboty budowlane polegające na wykonaniu:

 1. Przyłącza cieplnego wysokotemperaturowego 2 x 76,1/PE140, o dł. 120 mb. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Złocieniec ul. Al. Piastów, działka 44/14, 45/30,obr. 0012 Złocieniec, j. ew. 32006_4 Złocieniec miasto.
 2. Przyłącza ciepłowniczego 2 x 48,3/PE 160, o dł. 42,5 mb. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Złocieniec przy ul Sikorskiego 6 działka 64/13, 64/15,obr. 0011 Złocieniec, j. ew. 32006_4 Złocieniec miasto.
 3. Przyłącza ciepłowniczego 2 x 88,9/PE 250, 2 x 76,1/PE 225, 2 x 48,3/PE 160, o dł. 92,6 mb. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Złocieniec przy ul Stary Rynek 5 działka 61, 62/2, 62/5, 62/11, 62/13, 62/18, 62/24.obr. 0011 Złocieniec, j. ew. 32006_4 Złocieniec miasto.

Termin realizacji: do 30.09.2024r.
Termin składania ofert: 7.06.2024r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 7.06.2024r. godz. 1015
Wadium: 20.000,00. zł. wpłacone do dnia. 7.06.2024r. godz. 1000.

Osoby do kontaktu:

 • Andrzej Paliński – Prezes Zarządu
 • Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni

Tel. 94 36 72 272 w godz. 800 do 1100

 

Dokumenty do pobrania:

Continue Reading →


Autor: Marcin Dobroń 2024-05-24 07:22:48
Publikacja: Marcin Dobroń 2024-05-27 08:14:56
Modyfikacja: Marcin Dobroń 2024-05-27 08:14:56

Przetarg na węgiel 2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Al. Piastów 2, ogłasza przetarg ofertowy na dostawę węgla w ilości 3.000 ton na sezon grzewczy 2024/2025, o parametrach:

 – sortyment węgla          – MIAŁ ENERGETYCZNY  I I A, typ 31 lub 32.1

 – wartość opałowa         – 24.000 kJ/kg. – 24.999 kJ/kg.

 – zawartość popiołu       – do 12%

 – zawartość siarki          – do 0,6%

 wraz z transportem i rozładunkiem loco plac składowy Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Aleja Piastów 2.

 1. Szczegółowe zasady przystąpienia i udziału reguluje Regulamin Postępowania Przetargowego.
 2. Termin realizacji dostaw węgla od 15.08.2024 r. do 20.02.2025 r.
 3. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie. Koperta winna spełniać wymogi określone w R.P.P.
 4. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Al. Piastów 2,

78-520 Złocieniec w dziale technicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2024r. godz. 10:00.

 1. Ustala się wadium w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy zł.)
 2. Termin wniesienia wadium do dnia 29 maja 2024r do godz. 10:00 (szczegóły o sposobie wniesienia wadium w R.P.P.)
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2024r o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Złocieńcu ul. Aleja Piastów 2.
 4. Do udzielania informacji i wyjaśnień w sprawie przetargu uprawnieni są:
  – Andrzej Paliński  – Prezes Zarządu
  – Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni.
  Tel (  94 ) 36 72 272  w godz. 8ºº do 10ºº
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie ( również po jego zakończeniu ) bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja węgla
Umowa

 


Autor: Marcin Dobroń 2024-05-13 10:07:46
Publikacja: Marcin Dobroń 2024-05-14 06:58:22
Modyfikacja: Marcin Dobroń 2024-05-14 06:58:22

Ogłoszenie przetargu – Modernizacja kotłowni węglowej na olejową

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. w  Złocieńcu Al. Piastów  2, 78-520 Złocieniec ogłasza przetarg na realizację zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 5.538.000 euro na roboty budowlane :

 1. Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku wielorodzinnym przy ulicy Rzęśnica 10A w Rzęśnicy.

Termin realizacji: 01.06. 2024r do 31.08. 2024r.
Termin składania ofert: 12.04.2024r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 12.04. 2024r.  godz. 1015
Wadium: 10.000,00. zł. wpłacone do dnia. 12.04.2024r. godz. 1000.

Osoby do kontaktu:

 • Andrzej Paliński – Prezes Zarządu
 • Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni

Tel. 94 36 72 272 w godz. 8:00 do 11:00

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie przetargu
Rzut kotłowni
Schemat technologiczny
Wzór umowy
Kotłownia Rzęśnica opis
Kotłownia Rzęśnica Ślepy


Autor: Marcin Dobroń 2024-03-25 11:06:00
Publikacja: Marcin Dobroń 2024-03-25 11:06:00
Skip to content