Ogłoszenie o przetargu – Budowa przyłączy cieplnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. w  Złocieńcu Al. Piastów  2, 78-520 Złocieniec ogłasza przetarg na realizację zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 5.538.000 euro na roboty budowlane polegające na wykonaniu:

  1. Przyłącza cieplnego wysokotemperaturowego 2 x 76,1/PE140, o dł. 120 mb. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Złocieniec ul. Al. Piastów, działka 44/14, 45/30,obr. 0012 Złocieniec, j. ew. 32006_4 Złocieniec miasto.
  2. Przyłącza ciepłowniczego 2 x 48,3/PE 160, o dł. 42,5 mb. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Złocieniec przy ul Sikorskiego 6 działka 64/13, 64/15,obr. 0011 Złocieniec, j. ew. 32006_4 Złocieniec miasto.
  3. Przyłącza ciepłowniczego 2 x 88,9/PE 250, 2 x 76,1/PE 225, 2 x 48,3/PE 160, o dł. 92,6 mb. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Złocieniec przy ul Stary Rynek 5 działka 61, 62/2, 62/5, 62/11, 62/13, 62/18, 62/24.obr. 0011 Złocieniec, j. ew. 32006_4 Złocieniec miasto.

Termin realizacji: do 30.09.2024r.
Termin składania ofert: 7.06.2024r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 7.06.2024r. godz. 1015
Wadium: 20.000,00. zł. wpłacone do dnia. 7.06.2024r. godz. 1000.

Osoby do kontaktu:

  • Andrzej Paliński – Prezes Zarządu
  • Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni

Tel. 94 36 72 272 w godz. 800 do 1100

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu
Stary Rynek 5 opis
Stary Rynek 5 kosztorys ślepy
Stary Rynek 5 trasa
Stary Rynek 5 profil 1
Stary Rynek 5 profil 2
Sikorskiego 6 opis
Sikorskiego 6 kosztorys ślepy
Sikorskiego 6 trasa
Sikorskiego 6 profil
Aleja Piastów opis
Aleja Piastów kosztorys ślepy
Aleja Piastów trasa
Aleja Piastów profil 1
Aleja Piastów profil 2
Wzór umowy


Autor: Marcin Dobroń 2024-05-24 07:22:48
Publikacja: Marcin Dobroń 2024-05-27 08:14:56
Modyfikacja: Marcin Dobroń 2024-05-27 08:14:56
Skip to content