Przetarg na węgiel 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Al. Piastów 2 , ogłasza przetarg ofertowy na dostawę węgla w ilości 3.000 ton na sezon grzewczy 2020/2021, o parametrach:

 – sortyment węgla          – MIAŁ ENERGETYCZNY  I I A, typ 31 lub 32.1

 – wartość opałowa         – 24.000 kJ/kg. – 24.999 kJ/kg.

 – zawartość popiołu       – do 12%

 – zawartość siarki          – do 0,6%

wraz z transportem i rozładunkiem loco plac składowy Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Aleja Piastów 2.

 1. Szczegółowe zasady przystąpienia i udziału reguluje Regulamin Postępowania Przetargowego.
 1. Termin realizacji dostaw węgla od 15.08.2020 r. do 20.02.2021 r.
 2. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie. Koperta winna spełniać wymogi określone w R.P.P.
 3. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Al. Piastów 2, 78-520 Złocieniec w dziale technicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2020r. godz. 11:00.
 1. Ustala się wadium w wysokości 50.000,00 zł.( pięćdziesiąt tysięcy zł.)
 2. Termin wniesienia wadium do dnia 26 maja 2020r do godz. 10:00 ( szczegóły o sposobie wniesienia wadium w R.P.P.)
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2020. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Złocieńcu ul. Aleja Piastów 2.
 4. Do udzielania informacji i wyjaśnień w sprawie przetargu uprawnieni są:
  – Andrzej Paliński  – Prezes Zarządu
  – Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni.
  Tel (  94 ) 36 72 272  w godz. 8ºº do 12ºº
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie ( również po jego zakończeniu ) bez podania przyczyn.

ogłoszenie o przetargu wegiel 2020

specyfikacja węgiel 2020

umowa wegiel 2020


Autor: Krzysztof Carewicz 2020-05-11 13:21:56
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2020-05-11 14:41:36
Modyfikacja: Krzysztof Carewicz 2020-05-11 14:41:36
Skip to content