Przetarg na węgiel 2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Al. Piastów 2, ogłasza przetarg ofertowy na dostawę węgla w ilości 3.000 ton na sezon grzewczy 2021/2022, o parametrach:

 – sortyment węgla          – MIAŁ ENERGETYCZNY  I I A, typ 31 lub 32.1

 – wartość opałowa         – 24.000 kJ/kg. – 24.999 kJ/kg.

 – zawartość popiołu       – do 12%

 – zawartość siarki          – do 0,6%

 wraz z transportem i rozładunkiem loco plac składowy Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Aleja Piastów 2.

 1. Szczegółowe zasady przystąpienia i udziału reguluje Regulamin Postępowania Przetargowego.
 2. Termin realizacji dostaw węgla od 15.08.2021 r. do 20.02.2022 r.
 3. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie. Koperta winna spełniać wymogi określone w R.P.P.
 4. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Al. Piastów 2,

78-520 Złocieniec w dziale technicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2021r. godz. 11:00.

 1. Ustala się wadium w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy zł.)
 2. Termin wniesienia wadium do dnia 10 czerwca 2021r do godz. 10:00 (szczegóły o sposobie wniesienia wadium w R.P.P.)
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2021. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Złocieńcu ul. Aleja Piastów 2.
 4. Do udzielania informacji i wyjaśnień w sprawie przetargu uprawnieni są:
  – Andrzej Paliński  – Prezes Zarządu
  – Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni.
  Tel (  94 ) 36 72 272  w godz. 8ºº do 12ºº
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie ( również po jego zakończeniu ) bez podania przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu na węgiel 2021
Specyfikacja węgiel 2021
Umowa 2021


Autor: Krzysztof Carewicz 2021-05-25 11:10:03
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2021-05-25 11:13:42
Modyfikacja: Krzysztof Carewicz 2021-05-25 11:13:42
Skip to content