Ogłasza przetarg na realizację zamówienia sektorowego na roboty budowlane

OGŁOSZENIE – PRZETARG

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. w  Złocieńcu Al. Piastów  2, 78-520 Złocieniec

Ogłasza przetarg na realizację zamówienia sektorowego o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości 5.350.000 euro na roboty budowlane :

  1. Wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2 x 125/225 o dł. 268,5 mb. od ul. 5-go Marca 12 do ul. Rynek 10. + włączenie do M.S.C.
  2. Wykonanie przyłącza cieplnego 2 x 33,7/PE 140, o dł. 62 mb. od sieci cieplnej do budynku przy ul. Czaplinecka 11.
  3. Wykonanie przyłącza cieplnego 2 x Pex 33,7/110, o dł. 17 mb. łączącego istniejącą sieć cieplną z budynkiem przy ul. Bydgoska 1.
  4. Wykonanie przyłącza cieplnego 2 x 42,4/PE 160 o dł. 22 mb. od budynku przy ul. Kręta 13 do budynku ul. Piłsudskiego 1, + 2×34 mb. tradycyjnej sieci Dn 40 w budynku Kręta 13.

Przetarg na sieci c.o. 2021

Przył ciepłownicze Wodna Boh Warszawy trasa
Przyłącze c o Wodna Boh Wwy St.Rynek ślepy
Przyłącze c o Bydgoska 5 ślepy
Przyłącze c o Czaplinecka 11 ślepy
Przyłącze c o Kręta 13 Piłsudskiego 1- 3 ślepy
Przyłącze cieplne Piłsudskiego 1 profil(1)
Przyłącze cieplne profil
Przyłącze cieplne Szymańska profil
Przyłącze ciepłownicze Bydgoska 5 Złocieniec trasa
Przyłącze ciepłownicze Czaplinecka 11 trasa
Przyłącze ciepłownicze z instalacją Piłsudskiego 1-3
ZEC Złocieniec Przyłącze Bydgoska 5
ZEC Złocieniec Przyłącze opis
ZEC Złocieniec Przyłącze Piłsudskiego 1(1)Autor: Waldemar Dobroń 2021-04-15 15:00:35
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2021-04-15 15:01:25
Modyfikacja: Krzysztof Carewicz 2021-04-15 15:01:25
Skip to content