Ogłoszenie o przetargu

Dotyczy przetargu ofertowego ogłoszonego w dniu 31 maja 2019r. na wymianę sieci c.o. oraz budowę przyłączy c.o.

Z uwagi na złożoność zagadnień (roboty odtworzeniowe, asfalty) Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu przesuwa termin złożenia ofert na dzień 02 lipca 2019 r godz.10ºº. Natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 lipca 2019 r. godz. 11ºº.

Termin realizacji poszczególnych zadań – 15 września 2019 rok.

Roboty odtworzeniowe – 31 października 2019 rok

Prezes Zarządu:   Andrzej Paliński


Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu, ul. Al. Piastów 2, ogłasza przetarg na wykonanie:

  1. Wymiana istniejącej sieci C.O. preizolowanej 108/180 mm.o dł.  218 mb, na 139,7 / 225 mm, na odcinku od  ul. Piłsudskiego do węzła przy ul. Krętej 19
  2. Przyłącze cieplne 2 x Pex 50 / 160, dł. 20 mb, mb. do budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 7 + podłączenie do istniejącej instalacji C.O. w budynku ul. Mickiewicza 22.
  3. Przyłącze c. o. 2xPex50/106 90 mb, 2xPex 40/125 – 35 mb, 2 x Pex 32/110 20 mb. łączące istniejącą sieć cieplną z budynkami przy ul. Bydgoskiej nr. 2, 4 i 5-go Marca 24.
  4. Przyłącze c.o.90/160 x 2 łączące istniejącą sieć c.o. z budynkiem przy ul. Wolności 4, wraz przejściem przez bud. Wolności 4 i z przełączeniem w budynku Wolności 6.

Termin realizacji: lipiec 2019r do 15.09. 2019r.

Termin składania ofert: 18.06.2019r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 18.06. 2019r.  godz. 1100

Wadium: 50.000,00. zł. wpłacone do dnia. 18.06.2019r. godz. 1000.

Osoby do kontaktu:

Andrzej Paliński      – 94 36 72 272

Waldemar Dobroń  – 94 36 72 272

Ogłoszenie o przetargu – 4 zadania
Przetarg na sieci c.o. 2019
UMOWA.ciepłociągi 4 zadania docx
Przyłącze c o Przesmyk, Bydgoska-5 Marca
Wymiana sieci c o Piłsudskiego-Kręta-Wolności
Przyłącze c o Dworcowa 7 ślepy
Przyłącze c o Wolności 4 ślepy


Autor: Andrzej Paliński 2019-05-31 09:50:50
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2019-06-14 11:29:40
Modyfikacja: Andrzej Paliński 2019-06-14 11:29:40